Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

 • Starptautiskais Ziemeļu un Baltijas valstu zālaugu selekcionāru publiski-privātā sadarbības projekts “PPP for Pre-breeding in Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.)”
 • “Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas” (CCCfarming) (ES RTD/2019/12) (tēma ZV90)
 • „Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” (tēma LAD 17), 08.03.2019.-28.02.2023.
 • “Latvijā in situ audzēto pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu un to savvaļas radinieku ģenētisko resursu potenciāla apzināšana, ievākšana un izpēte” (tēma KL20)
 • “Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2021. gadā “Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai” (tēma S412)
 • Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma 2021.gadā" (tēma S403)
 • „Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana”
 • LLU pētniecības programma "ES sojas Ring testa veikšana Latvijā"
 • Ganību airenes (Lolium perenne L.) šķirņu un gēnu bankas dažādību agroekoloģiskais novērtējums Latvijas apstākļos” (tēma P2)
 • Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana (tēma K63), 05.02.2018.-04.02.2022.
 • Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles (tēma K64), 05.02.2018.-04.02.2022.
 • Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai (Tēma K65), 05.02.2018.-04.02.2022.
 • Kultūraugu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšana bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā”
 • “Lignosilīcija efektivitātes noteikšana kartupeļu un vasaras kviešu sējumos, bioloģiskajā lauksaimniecībā” (Tēma L306), pasūtītājs SIA “RBS Baltic”. 12.05.2021.-30.11.2021.
 •  “Daudzgadīgo zālaugu šķirņu un maisījumu pārbaude” (Tēma L292), pasūtītājs SIA “Linas agro”, 08.06.2020.-30.11.2022.
 • “Daudzgadīgo zālaugu maisījumu salīdzinājums (Tēma L295), pasūtītājs SIA “Latvijas šķirnes sēklas”
 • “Koksnes pelnu un citu kaļķošanas materiālu efektivitātes salīdzinājums” (Tēma L298), pasūtītājs SIA “Rīgas Bioenerģija”, 26.10.2020.-30.11.2022.