Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

"Zemkopības institūts" ir LLU zinātnes prorektora pārraudzībā  esoša struktūrvienība, kas veic zinātniskos pētījumus, selekcionē daudzgadīgos zālaugus un sagatavo jaunāko šķirņu augstākās kategorijas sēklu, pārbauda laukaugu šķirņu saimnieciskās īpašības konvencionālajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā, sagatavo jaunos zinātniekus saskaņā ar LLU doktorantūras programmu. Institūtā notiek zemnieku un citu lauksaimniecības speciālistu izglītošana, popularizē zinātņu atziņas.

Apsveicam kolēģi Sarmīti Rancāni!

28.decembrī LLU Lauksaimniecības fakultātē promocijas darbu “Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās “aizstāvēja Sarmīte Rancāne un ieguva zinātnes doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē.

Apsveicam kolēģi Sarmīti Rancāni ar iegūto doktora zinātnisko grādu par augu barības elementu reciklācijas izpēti enerģētiskajos zālaugos.